تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی

به گزارش فرهنگسرای معروف: کتاب تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی اثر خانم دکتر جوینی پور در پژوهشکده منتشر شد. این کتاب با مبنا قراردادن آموزه های قرآنی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، در صدد ارائه الگویی قرآنی در تقویت سرمایه اجتماعی، بر مبنای حوزه مذکور بوده و با رویکردی علمی و نگاهی قاعده محور به مفاهیم قرآنی مطرح شده دراین دو حوزه، در پی استخراج راهکارهایی مطلوب و مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد آن می باشد و در مقام اثبات این مطلب است که مهم ترین مؤلفه های مطرح شده در سرمایه اجتماعی، در آموزههای قرآنی بیان گردیده است که با آگاهی از آن، می توان گام های مؤثری جهت بهبود روابط، همبستگی و در نهایت سلامت اجتماعی برداشت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.