موانع ازدواج آسان

   

افطار

آن روز وقتی صدای مادرم را شنیدم، غلتی زدم و دوباره خوابیدم؛ امّا مادر تند تند…

امر به معروف و نهی از منکر یک واجب است که رودربایستی و خجالت بر نمی دارد. رهبر انقلاب

امر به معروف هم مثل نماز، واجب است. رهبر انقلاب

اساس جهاد را امر به معروف و نهى از منکر استوار مى‌کند. رهبر انقلاب

نهی از منکر، اراده و تصمیم و قدرت و شجاعت لازم دارد. رهبر انقلاب

توحید و عدالت مهمترین معروف ها و شرک و ستمگری بزرگترین منکرات است.

نقش ماهواره در گسترش بی حجابی

مظلومیت آمران به معروف

تقابل با قانون امر به معروف