فرایند مطالبه گری

در دنیا نظام حاکمیتی را نمی توان یافت که مصون از خطا و لغزش در سیاست…

کارگاه آموزشی ارتباط مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیت مربی

به گزارش فرهنگسرای معروف: دوره ارتباط موثر، تربیت مربی در پژوهشکده با ارائه دکتر مخدوم و…

تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی

به گزارش فرهنگسرای معروف: کتاب تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه…

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسنده:علی جعفری، محمد رضا رهبرپور خلاصه:اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه…