دوره آموزشی تربیت مبلغ اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری رسا سجاد سرافزار، دبیر دوره آموزشی تربیت مبلغ اقتصاد مقاومتی در گفت و…

وحدت و تقریب مهم ترین مسئله و نیاز جهان اسلام است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر این که مسئله وحدت و تقریب مهم…