دوره های امر به معروف و نهی از منکر با نگرشی نو

به گزارش خبرگزاری رجانیوز، در شرایط کنونی و حساس کشور در منطقه و دنیا، نگاه گفتمانی…

ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر آسیب ها و گناه ها را از بین می برد

    به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان؛ محمدسمندی در نشست با مسؤول دبیرخانه کانون…