لزوم پرهیز از نگاه سیاسی به احیای امر به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر

    به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی در جلسه ستاد…

استقلال اقتصادی یک معروف و زیر یوغ دشمن رفتن یک منکر است

  حجت الاسلام حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار ستاد امر به معروف و نهی از…