برگزاری دوره تربیت و تعالی امر به معروف در سپاه استان بوشهر

سرهنگ محمد فریدونی در آیین تجلیل از مربیان و هادیان عقیدتی سیاسی سپاه استان بوشهر با…