تهاجم فرهنگی و کم‌رنگ شدن امر به معروف و نهی از منکر رابطه مستقیم دارد

  سیدمحمد جنتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در همدان با اشاره به ضرورت احیای…