در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی دیگر نباید به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی های رسانه ای توجه شود

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی، بعد از برنامه…