سیاست های جمعیت در عمل اجرا نمی شود

  به گزارش خبرگزاری بسیج کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با این…

روزانه هزار قتل عمد (سقط جنین) در ایران انجام می‌شود

  به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، کبری خزعلی در همایش خانوادگی “مهدی‌یاوری فرزندآوری” که  در…