سلامت اداری با امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود

  به گزارش ایرنا، فریضه امر به معروف و نهی از منکر باوجود اهمیت و جایگاه…

اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نباشد افراد ناپاک بر جامعه حاکم می شوند

به گزارش ایرنا محمود الله مرادی، روز دوشنبه در سومین مجمع دبیران شورای امر به معروف…

قانون امر به معروف به دلسوزان نظام قدرت داده است

    به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، چهارمین نشست…