جزئیات برگزاری کارگاه های همایش ملی فضای مجازی پاک منتشر شد

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، جزئیات برگزاری کارگاه های همایش ملی فضای مجازی پاک از…

برای اسلامی سازی علوم انسانی اقدام جدی انجام دهید

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار وزیر علوم،…