نهادینه شدن امر به معروف در جامعه ضرورت دارد

به گزارش ایرنا ، سرهنگ مصطفی کریمی روز چهارشنبه در همایش امر به معروف و نهی…

مسؤولان باید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر حساسیت بیشتری داشته باشند

  به گزارش ایرنا، محمدرضا خباز عصر در سومین جلسه شورای امر به معروف و نهی…

اهتمام به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ازرسالت‌های ناجا است

  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد قرائی در نشست تعاملی با اعضای ستاد…