جامعه تنها بر روی منکر حجاب دست گذاشته و مابقی مسایل را به دست فراموشی سپرده‌ است

  به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، سرهنگ”علیرضا پریور”  اول خردادماه در جلسه…