توسعه امنیت اخلاقی با ترویج امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود

گروه ناجا – رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی با بیان اینکه راهکار توسعه امنیت اخلاقی…