در اجرای امنیت اخلاقی به دنبال کنترل هنجارشکنان هستیم نه مردم

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه کوچه، خیابان و معابر حریم خصوصی نیست، گفت: در…