فرهنگ مصادیق:حکم نزدیکی در دوران قاعدگی از نظر مراجع و پزشکان

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
حکم نزدیکی در دوران قاعدگی از نظر مراجع و پزشکان

آیت الله العظمی بهجت قدس سره

سوال: در زمان حیض، نزدیکی نمودن در مهبل حائض، چه صورت دارد؟
پاسخ: در زمان حیض نزدیکی نمودن در مهبل حائض با علم به آن حرام است، و دربارهٔ هر یک از مرد وزن، موجب فسق می‌شود علی المعروف، اگرچه معلوم نیست از گناهان کبیره باشد، بلی حلال شمردن آن، با علم به حرمت آن موجب کفر است.

نزدیکی مرد با همسر حایض

سوال: هر گاه شوهر با همسر خود در زمان حیض نزدیکی نمود، آیا کفاره بر زن واجب است یا نه؟
پاسخ: واجب نیست، هر چند زن راضی به همبستری باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نیست، و اظهر استحباب است و احتیاطا ترک کفاره نشود.

مقدار کفاره

سوال: کفاره نزدیکی، چه قدر است؟
پاسخ: کفاره عبارت است از یک دینار، (یعنی اشرفی هجده نخودی) که یک مثقال شرعی است. واین مقدار کفاره، در اوّل حیض است ، و در وسط آن، نصف اشرفی است، و در آخر آن، ربع آن.

کفاره نزدیکی با کنیز در زمان حیض

سوال: کفاره نزدیکی با کنیز در زمان حیض چه قدر است؟
پاسخ: سه مد گندم یا جو که به مسکین بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولی تفریق بر سه مسکین، دلیلی ندارد. بلکه احوط جمع است در کنیز بین دینار وامداد مذکوره، به سه مسکین، یا ده مسکین، اگرچه به بیش از سه مد باشد، و شاید به دادن یک دینار، مثلاً به ده مسکین، در کنیز احتیاط حاصل شود.

نزدیکی با زنی که با استفاده از قرص حیض نمی‌بیند

سوال: نزدیکی با زنی که با قرص از حیض جلوگیری می‌کند چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر خون خارج نشود، حکم حیض را ندارد و نزدیکی اشکال ندارد.

قول زن در حیض و پاکی

سوال: قول زن در حائض بودن وپاک شدنش، مسموع است یا نه؟
پاسخ: بلی مسموع است، اگرچه مظنون باشد که خبرش دروغ است. پس اگر بگوید حائضم، نزدیکی با او حرام است و اگر بگوید پاکم نزدیکی با او حلال است. و هر گاه خبر دهد که در یک ماه، سه حیض دیده، جمیع احکام حیض نسبت به هر زمانی که می‌گوید زمان حیض است، جاری است، واگر احتمال ضعیف برود که راست می‌گوید، احوط است.

در حال نزدیکی متوجه حیض شود

سوال: به گفته همسرم مبنی بر پاک شدن، اطمینان پیدا کردم و اقدام به مجامعت کردم و متوجه شدم که پاک نشده و من سریعا خود را کنار کشیدم، آیا عمل من کفاره دارد؟
پاسخ: در فرض سؤال کفاره ندارد.

نزدیکی قبل از غسل حیض

سوال: آیا نزدیکی کردن با زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل جایز است یا خیر؟
پاسخ: در جایز بودن نزدیکی غسل شرط نیست، هر چند قبل از غسل مکروه است و نیز بهتر است در نزدیکی قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نماید.

جنابت زن حائض به غیر نزدیکی

سوال: در زمان عادت ماهانه اگر زن به طریقی غیر از جماع ـ مثلاً با استمتاع زوج ـ جنب شود، آیا اشکال دارد؟
پاسخ: در مورد مزبور اشکال ندارد.

جماع با حایض از پشت

سوال: نزدیکی کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره دارد؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره ندارد.

در حال آمیزش حیض شدن

سوال: اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آمیزش متوجه شود یا این که در ابتدای آمیزش حیض نبوده و بعدا شده چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخ: واجب است فورا خود را کنار بکشد.

حکم سایر لذت‌ها غیر نزدیکی

سوال: حکم مادون الجماع چیست؟
پاسخ: نزدیکی در حال حیض هم بر زن هم بر مرد حرام است ولی بوسیدن و لذت‌های دیگر جایز است و لذّت بردن از مابین ناف تا زانو مکروه است.

حرمت، به زن دایم اختصاص ندارد

سوال: آیا حرمت نزدیکی به همسر دایم اختصاص دارد؟
پاسخ: نزدیکی در حال حیض حرام است، چه زن دایم باشد یا غیر دایم یا زن آزاد باشد یا کنیز.

حرمت نزدیکی با حائض

سوال: نزدیکی با زن حائض به چه مقدار حرام است؟
پاسخ: نزدیکی کردن در مهبل، هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

نزدیکی در ایامی که حیض قطعی نیست

سوال: آیا نزدیکی با زنی که حیضش قطعی نیست جایز است؟
پاسخ: نزدیکی کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست، ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است؛ پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‌بیند و باید به دستوری که قبلاً ذکر شده روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

حکم فرزندی که نطفه اش در زمان حیض به وجود می‌آید

سوال: اگر در حال حیض کسی با زن خودش جماع کند و فرزندی متولد شود حکمش چیست؟
پاسخ: هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض با زن نزدیکی کند معصیت کرده، ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا بیاید، حلال زاده است.

عرق کسی که با حائض نزدیکی کرده

سوال: آیا نزدیکی در حال حیض حکم جنب از حرام را دارد که اجتناب از عرق واجب شود؟
پاسخ: اگر در زمانی که نزدیکی با زن حرام است (مثلاً در روزه ماه رمضان یا در حال حیض) با زن خود نزدیکی کند، در صورتی که عرق او خشک نشده واگر وظیفه اش تیمم باشد تیمم نکرده، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود، در حال نماز، اجتناب نماید. و اگر تیمم کرده، بنا بر اظهر اجتناب از عرقی که بعد از تیمم فوق حاصل شده، حتی اگر خشک نشده باشد، لازم نیست

آیت الله مکارم شیرازی

نزدیکی کردن با همسر در دوران حیض

سوال: حکم نزدیکی کردن انسان با همسرش در حال حیض چیست؟ و آیا نیاز به پرداخت کفاره می‌باشد؟
پاسخ: این کار حرام است و احتیاط آن است کفاره آن را بپردازید.

نزدیکی با همسر در حال عادت ماهیانه

سوال: بنا به رساله آیت الله مکارم نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه چه حکمی دارد_البته به میزان ختنه گاه.
پاسخ: این عمل حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره دهد و کفاره آن یک مثقال شرعی طلا معادل ۷۵ صدم مثقال معمولی است.

آمیزش با همسر در روز آخر عادت ماهیانه

سوال: آیا نزدیکی در روز آخر عادت ماهیانه در حالی که هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتی که قطع شده ولی هنوز غسل نکرده چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشکالی ندارد.

نزدیکی در دوران قاعدگی

سوال: آیا نزدیکی با همسر در دوران قاعدگی حرام است؟
پاسخ: آری، حرام است.

آیت الله سیستانی

سوال: آیا نزدیکی کردن در دوران قاعدگی از نظر احکام اسلامی گناه دارد؟ آیا از نظر پزشکی عواقبی هم دارد؟
پاسخ: نزدیکی با همسر در ایام حیض حرام است و باید شوهر استغفار کند و بنابر احتیاط مستحب کفاره هم بدهد.V}آیت‌اللّه سیستانی، توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰ و 452 .{V T}تبصره. {Tمقدار کفّاره بدین قرار است: اگر نزدیکی در ثلث اول روزهای حیض باشد، «یک مثقال» (۱۸ نخود) طلا و در ثلث دوم «نیم مثقال» (۹ نخود) طلا و در ثلث سوم، «یک چهارم مثقال» (۵/۴ نخود) طلا است.
در ایام حیض تنها آمیزش جنسی (به خاطر ضررهای بهداشتی، تربیتی و اخلاقی) ممنوع است و هر گونه معاشرت و تمتع از همسر غیر از عمل جنسی هیچ گونه مانعی ندارد و رمز این مطلب در هماهنگی قانون تشریع با نظام آفرینش و تکوین نهفته است، زیرا زن در ایام عادت ماهانه به لحاظ جسمی آمادگی آمیزش جنسی را ندارد و غلظت و عفونت و سوزندگی خون، کسالت و اختلال مزاج و تشنج که در اثر پارگی رگ‌های دیواره رحم برای زن پیش می‌آید، او را نسبت به آمیزش بی نشاط می‌کند و لذا است که در قرآن کریم از حیض به عنوان یک بیماری تن که در حین آن باید از همخوابگی (نه معاشرت)، اجتناب شود، یاد شده است(۳): «A}یسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض{A؛ از تو دربارهٔ حیض سؤال می‌کنند بگو نوعی بیماری است، در حال این بیماری با زنان نزدیکی نکنید»(4).

پزشکی

سوال: آیا نزدیکی کردن زوجین در دوران قاعدگی مضر است؟
پاسخ: همانگونه که در دینمان این امر نهی شده است در مورد سلامتی تان هم این امر نهی شده و مضرات ان برای سلامتتان تایید شده است بررسی‌ها حاکی از افزایش همزمانی رابطه جنسی حین قاعدگی با افزایش میزان زمان و شدت خونریزی رحمی در زنان است
سوال: آیا رابطه جنسی حین قاعدگی به سلامتی ما آسیب می‌زند؟
پاسخ: سالم بودن یا ناسالم بودن چیزی (از نظر بهداشتی) دقیقاً به معنی حرام یا حلال بودن آن (از لحاظ شرعی) نیست. به این ترتیب توجه داشته باشید که در اینجا به این سوال پاسخ نمی‌دهیم که رابطه جنسی هنگام قاعدگی حلال یا حرام است بلکه صرفاً اثرات آن بر سلامت انسان را بررسی می‌کنیم.
این موضوع را می‌توان از چند نظر بررسی کرد:
سوال: آیا قاعدگی باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های مسری عفونی می‌شود؟
پاسخ: خون محیط مناسبی برای حضور و رشد و انتقال عوامل بیماریزاست. بنابراین درصورت آلودگی یکی از طرفین به یک عامل عفونی میکروبی یا ویروسی (مثل سوزاک، سیفیلیس، کلامیدیا و عامل ایدز و ویروس تب خال) امکان انتقال این عامل به دیگری در زمان قاعدگی افزایش می‌یابد. علاوه بر این قاعدگی ممکن است یکی از عوامل بیرون ریختن تب خال‌های تناسلی در زنان باشد.
در یک مطالعه در دانشگاه میشیگان بر اساس مصاحبه‌های انجام شده نشان داده شد که احتمال ابتلا به عفونت‌های کلامیدیایی با رابطه جنسی حین قاعدگی ارتباط مستقیم دارد. در مطالعه‌ای دیگر رابطه جنسی هنگام قاعدگی با افزایش احتمال خطر عفونت و التهاب لگنی همراه نبوده است. در هرحال باید توجه داشت اگر به فرض طرفین رابطه آلوده به عفونت نباشند. رابطه جنسی به خودی خود منجر به مشکل خاصی از این نظر نمی‌شود.
سوال: رابطه جنسی چه تاثیری بر مدت زما و شدت خونریزی در دوران قاعدگی دارد؟
پاسخ: گاهی ممکن است بدلیل افزایش انقباضات رحمی ناشی از ارگاسم (و اثر هورمون اکسی توسین) بافت در حال ریزش داخلی رحم سریعتر ریزش کند و قاعدگی زودتر از زمان مورد انتظار پایان یابد. در یک مطالعه در دانشگاهی در آتن در زنان نزدیک به سن یائسگی، بررسی‌ها حاکی از افزایش همزمانی رابطه جنسی حین قاعدگی با افزایش میزان زمان و شدت خونریزی رحمی در زنان بود.
افزایش خونریزی از علائمی است که ممکن است افراد بدین خاطر تشویق به برداشتن رحم در دوران نزدیک به یائسگی شوند. بعبارت دیگر احتمال داده شد که افرادی که حین قاعدگی اقدام به نزدیکی نمی‌کنند کمتر تحت عمل هیسترکتومی یا برداشتن رحم قرار می‌گیرند.
در یک مطالعه دیگر بر روی ۴۹۸ زن نازا آندومتریوز با احتمال داشتن رابطه جنسی حین قاعدگی رابطه مستقیم داشت. نظر بر این است که هیجانات جنسی و ارگاسم بعنوان یک فعالیت حرکتی می‌تواند به کاهش دردهای رحمی حین قاعدگی نیز کمک کند و به اصطلاح اثر سودمندی داشته باشد.
سوال: آیا رابطه جنسی دهانی حین قاعدگی امکان پذیر است؟
پاسخ: برخلاف تصور احتمالی شما زوج‌های زیادی هنوز مایل هستند حتی حین قاعدگی (بطرز محدودی) به رابطه جنسی دهانی ادامه دهند. صرفنظر از مسائل بهداشتی در مورد احتمال انتقال عوامل بیماریزا که قبلا به آن اشاره شد ظاهراً علت خاصی ندارد که آنها را از این کار منع کرد.
سوال: آیا در زمان قاعدگی نیاز به استفاده از مواد ضدبارداری وجود دارد؟
پاسخ: با توجه به اینکه احتمال بارداری در زمان قاعدگی نزدیک به صفر است زوج‌ها می‌توانند بدون نگرانی از بابت بارداری ناخواسته اقدام به رابطه جنسی کنند و از این لحاظ نیازی به ضدبارداری مناسب نیست.
سوال: یا مردم بطور معمول هنگام قاعدگی اقدام به رابطه جنسی می‌کنند؟
پاسخ: بررسی‌ها نشان داده است که اقدام به رابطه جنسی حین قاعدگی چندان شایع نیست. احتمالاً پس زمینه‌های مذهبی، سنتی و فرهنگی مهمترین عوامل چنین ممانعتی بوده‌اند. برعکس مصرف الکل و ماریجوآنا، تشویق جفت به رابطه جنسی و افزایش میل جنسی حین قاعدگی از عوامل مهم منجر به رابطه جنسی حین قاعدگی بوده‌اند. نبود دانش و مهارتهای جنسی کافی برای ارضاء زوج بدون دخول ممکن است یکی از عوامل مهم بروز تنش‌های جنسی در یک رابطه عاطفی- جنسی نه چندان مستحکم در یک زوج و نتایج مربوط به آن (چون روابط جنسی غیررسمی با جفت دیگر) شود.

فهرست منبع

پورتال انهار
دکترسلام
پرسشکده


منبع: سایت لاودان - تاریخ برداشت: 95/03/24